Vzduchotěsnost budov: Jak Blower Door test ověřuje energetickou účinnost

bře, 28 2024

Ve světě stavebního inženýrství je neustále hledán způsob, jak dosáhnout co nejvyšší energetické účinnosti a současně zajistit dlouhodobou odolnost a zdravé vnitřní prostředí budov. Jednou z klíčových metod, která tomuto účelu slouží, je tzv. Blower Door test. Tento test, podrobně popsán na webových stránkách českestavby.cz, zajišťuje důkladné hodnocení vzduchotěsnosti obálek budov - základní komponenty, která má zásadní vliv na energetickou účinnost a kvalitu vnitřního vzduchu.

Podstatou Blower Door testu je simulace podmínek, za kterých může do budovy pronikat nežádoucí vzduch, a identifikace potenciálně slabých míst, která by mohla vést k nechtěnému úniku tepla nebo vlhkosti. Tento postup se ukázal jako neocenitelný při diagnostice a optimalizaci pasivních domů, kde je každý detail důležitý pro dosažení požadovaných parametrů energetické účinnosti a udržitelnosti.

Blower Door je vlastně specializované zařízení sestávající z velkého ventilátoru, který je umístěn v dveřích nebo oknech budovy. Jeho úkolem je vytvořit rozdíl tlaku (konkrétně 50 Pa), což pak umožňuje odhalit místa, kudy do budovy nechtěně proniká vzduch. Pro identifikaci úniků vzduchu se používají různé metody, od manuálního ověřování po použití kouřových generátorů, citlivých anemometrů a termografických kamer. Díky tomu je možné přesně určit místa, která vyžadují opravu nebo úpravu.

Význam Blower Door testu zasahuje daleko za hranice pasivních domů. Aplikuje se i na sruby, půdní prostory, a je dokonce doporučován při koupi či renovaci domů pro posouzení a zlepšení vzduchotěsnosti. Při provádění testu je klíčové použití kalibrovaných zařízení, korekcí teplot dle tolerancí, přesné odhadování objemu a dodržování norem, zejména ČSN EN ISO 9972, které zajistí věrohodné a srovnatelné výsledky.

Zanedbání vzduchotěsnosti může mít v praxi vážné důsledky, od zvýšených nákladů na vytápění až po vážné poškození dřevěných konstrukcí vlhkostí, což může vést i ke vzniku plísní. Tomu lze předcházet průběžnou kontrolou a optimalizací stavebních procesů, a zde Blower Door test hraje nezastupitelnou roli. Jak ukazuje článek na portálu českestavby.cz, investice do testování vzduchotěsnosti se mnohonásobně vrátí ve formě úspor na energiích a delší životnosti stavby. Návrhy interiérů.