Ochrana osobních údajů

led, 5 2024

Zásady ochrany osobních údajů

V Kraus Truhlářství a Interiérové Dveře, se zavazujeme chránit soukromí našich klientů a uživatelů našich služeb. Tento dokument popisuje, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje. Důvěra našich klientů je pro nás prioritou, a proto klademe důraz na transparentnost a bezpečnost v procesu zpracování osobních údajů. V souladu s nařízením GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se snažíme o maximální ochranu informací, které nám poskytnete.

Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zlepšení kvality našich služeb, komunikace s klienty, realizace zakázek a zajištění servisní péče. Všechny informace jsou zpracovávány výhradně za účelem, pro který byly shromážděny, a nejsou poskytovány třetím stranám bez výslovného souhlasu uživatele. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás klíčová.

Práva subjektu údajů

Podle GDPR máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, výmaz (právo být zapomenut), omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování. Pokud chcete kterékoliv z těchto práv uplatnit, neváhejte nás kontaktovat na e-mail: [email protected]. Za účelem ochrany vašich práv a soukromí je nám potěšením poskytovat podrobné informace o způsobu zpracování vašich osobních údajů.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat přímo. Níže naleznete naše kontaktní údaje:

  • Lenka Truhlíková
  • Adresa: Lužánky 636/7, 602 00 Brno-střed, Czechia
  • E-mail: [email protected]