Příspěvky podle kategorií: Právní dokumentace

  • Tato stránka obsahuje Podmínky služby pro webové stránky Kraus Truhlářství a Interiérové Dveře. Definuje pravidla používání, poskytované služby, práva a povinnosti uživatelů a zásady ochrany osobních údajů. Detailně rozebírá, co uživatelé mohou od našich služeb očekávat a jaké jsou jejich závazky.

  • Stránka Ochrany osobních údajů poskytuje podrobné informace o tom, jak Kraus Truhlářství a Interiérové Dveře shromažďuje, používá a chrání osobní údaje klientů. Nabízí informace o právech subjektů údajů dle GDPR a způsobech, jak tyto práva uplatnit. Klade důraz na transparentnost a ochranu soukromí klientů.